pre uľahčenie platby prevodom, sme pre Vás implementovali do našich faktúr platbu pomocou QR kódu, teda pay by square.
Chceme Vás poprosiť, ak máte aspoň trochu možnosť voliť formu úhrady za nákup platbu vopred, aby ste ju preferovali, aj s ohľadom na našich kurierov.

14.9.

2020

10:53

PLATBY

Za náš tovar a služby môžete platiť prevodom na účet, alebo pri preberaní tovaru na dobierku. POZOR, pri dobierke je možné platiť iba kartou (nové podmienky od dopravcu - korona opatrenia)

PLATBY

Platba dobierky kartou

Zavedením tejto služby reagujeme na zvýšený dopyt samotných príjemcov zásielok. Pre nich je práve forma úhrady za dobierku napohodlnejší variant.
Platba kartou je automatickou službou.

Pripravujeme aj iné modernejšie spôsoby úhrady tovaru.