9.12.

2016

14:16

PLATBY

Za náš tovar a služby môžete platiť prevodom na účet, alebo pri preberaní tovaru na dobierku.

PLATBY

Platba dobierky kartou

Zavedením tejto služby reagujeme na zvýšený dopyt samotných príjemcov zásielok. Pre nich je práve forma úhrady za dobierku napohodlnejší variant.
Platba kartou je automatickou službou.

Pripravujeme aj iné modernejšie spôsoby úhrady tovaru.